Various Scholarship Schemes
Last Updated On Jul 16 2016 11:28AM
[ Printable Version ]Please click on repective links to see scholarship schemes details.

1.    राष्ट्रीय गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

2.    अहिंदी भाषिक राज्यातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी हिंदी शिष्यवृत्ती

3.    राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती: [वरिष्ठ महाविद्यालयीन]

4.    एकलव्य आर्थिक साहाय्य योजना [योजनांतर्गत योजना]

5.    गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य

6.    शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती

7.    गणित व भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 

8.     राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती

9.     शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 

10.   जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ 

11.   Scheme from Tribal Welfare Department

12.    Central Sector Scholarship Scheme

 

13.    Merit cum Means based scholarship for minority students taking technical or vocational  

         courses

 

14.    Rajashri Shahu Maharaj Gunvatta scholarship

 

15.     Scholarship for SC students  wish to study abroad